برای مشاهده لیست بروز قیمت فرش ها کلیک نمایید : یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۷

فرش کاشان
کارخانه فرش ماشینی کاشان
فروشگاه حاضر زیر مجموعه فروشگاههای زنجیره ای گروه تجاری فرش کاشان می باشد. جهت استعلام نماد اعتماد الکترونیکی و ضمانت پرداخت قبل از خرید به فروشگاه فرش کاشان مراجعه نمایید.

فرش ماشینی 1000 شانه کاشان

 خرید اینترنتی انواع فرش ماشینی 1000 شانه کاشان به قیمت درب کارخانه و همراه با ارسال رایگان فرش 1000 شانه درب منزل با گارانتی معتبر
کد فرش : H1081076
کد فرش : H10161015
کد فرش : H10161014
کد فرش : H10161013
کد فرش : 10161039
کد فرش : 10161038
کد فرش : 10161037
کد فرش : 10101038
کد فرش : 10101037
کد فرش : 10101033
کد فرش : 10101022
کد فرش : 1081020
کد فرش : 1081019
کد فرش : 1081010
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح پونک

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح پونک 

0 تومان

کد فرش : 10101036
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح پگاه

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح پگاه 

0 تومان

کد فرش : 10101035
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح پریزاد

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح پریزاد 

0 تومان

کد فرش : 10101034
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح به رخ

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح به رخ 

0 تومان

کد فرش : 10101032
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح به گل

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح به گل 

0 تومان

کد فرش : 10101031
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح بنفشه

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح بنفشه 

0 تومان

کد فرش : 10101030
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح انوش

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح انوش 

0 تومان

کد فرش : 10101029
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح امیران

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح امیران 

0 تومان

کد فرش : 10101028
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح آلاله

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح آلاله 

0 تومان

کد فرش : 10101027
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح آفتاب

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح آفتاب 

0 تومان

کد فرش : 10101026
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح آژند

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح آژند 

0 تومان

کد فرش : 10101025
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح ارمغان

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح ارمغان 

0 تومان

کد فرش : 10101024
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح آرامش

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح آرامش 

0 تومان

کد فرش : 10101023
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح آپامه

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح آپامه 

0 تومان

کد فرش : 10101021
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح نگار

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح نگار 

0 تومان

کد فرش : 1081018
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح شهرزاد

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح شهرزاد 

0 تومان

کد فرش : 1081017
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح شاهان

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح شاهان 

0 تومان

کد فرش : 1081016
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح سُندُس

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح سُندُس 

0 تومان

کد فرش : 1081015
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح ستاره

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح ستاره 

0 تومان

کد فرش : 1081014
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح روناک

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح روناک 

0 تومان

کد فرش : 1081013
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح حوض نقره

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح حوض نقره 

0 تومان

کد فرش : 1081012
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح چشمک

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح چشمک 

0 تومان

کد فرش : 1081011
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح تاج محل

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح تاج محل 

0 تومان

کد فرش : 108109
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح پونه

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح پونه 

0 تومان

کد فرش : 108108
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح پانیذ

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح پانیذ 

0 تومان

کد فرش : 108107
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح الی

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح الی 

0 تومان

کد فرش : 108104
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح الماس

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح الماس 

0 تومان

کد فرش : 108103
کد فرش : 108102
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح آرشیدا

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح آرشیدا 

0 تومان

کد فرش : 108101
کد فرش : H1021011
کد فرش : H1021010
کد فرش : H102109
کد فرش : H102108
کد فرش : H102107
کد فرش : H102107
کد فرش : H102106
کد فرش : H102105
کد فرش : H102104
کد فرش : H102103
کد فرش : H102102
کد فرش : H102101
موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح نایین

 فرش ماشيني 1000 شانه طرح نایین 

0 تومان

کد فرش : 1011027
موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح معجزه

 فرش ماشيني 1000 شانه طرح معجزه 

0 تومان

کد فرش : 1011026
موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح یاشار

 فرش ماشيني 1000 شانه طرح یاشار 

0 تومان

کد فرش : 1011025
موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح نسترن

 فرش ماشيني 1000 شانه طرح نسترن 

0 تومان

کد فرش : 1011024
موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح نادیا

 فرش ماشيني 1000 شانه طرح نادیا 

0 تومان

کد فرش : 1011023
موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح میترا

 فرش ماشيني 1000 شانه طرح میترا 

0 تومان

کد فرش : 1011022
موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح ماهی

 فرش ماشيني 1000 شانه طرح ماهی 

0 تومان

کد فرش : 1011021
موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح ماهور

 فرش ماشيني 1000 شانه طرح ماهور 

0 تومان

کد فرش : 1011020
موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح گل رز

 فرش ماشيني 1000 شانه طرح گل رز 

0 تومان

کد فرش : 1011019
موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح کیمیا

 فرش ماشيني 1000 شانه طرح کیمیا 

0 تومان

کد فرش : 1011018
موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح شیما

 فرش ماشيني 1000 شانه طرح شیما 

0 تومان

کد فرش : 1011017
موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح شاه عباسی

 فرش ماشيني 1000 شانه طرح شاه عباسی 

0 تومان

کد فرش : 1011016
موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح سوگلی

 فرش ماشيني 1000 شانه طرح سوگلی 

0 تومان

کد فرش : 1011015
موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح ستاره

 فرش ماشيني 1000 شانه طرح ستاره 

0 تومان

کد فرش : 1011014
موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح دلسا

 فرش ماشيني 1000 شانه طرح دلسا 

0 تومان

کد فرش : 1011013
موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح درباری

 فرش ماشيني 1000 شانه طرح درباری 

0 تومان

کد فرش : 1011012
موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح حریر

 فرش ماشيني 1000 شانه طرح حریر 

0 تومان

کد فرش : 1011011
موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح تبریز

 فرش ماشيني 1000 شانه طرح تبریز 

0 تومان

کد فرش : 101110
موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح پرهام

 فرش ماشيني 1000 شانه طرح پرهام 

0 تومان

کد فرش : 101109
موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح برکه

 فرش ماشيني 1000 شانه طرح برکه 

0 تومان

کد فرش : 101108
موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح آنا

 فرش ماشيني 1000 شانه طرح آنا 

0 تومان

کد فرش : 101107
موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح الماس

 فرش ماشيني 1000 شانه طرح الماس 

0 تومان

کد فرش : 101106
کد فرش : 101105
موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح آفرینا

 فرش ماشيني 1000 شانه طرح آفرینا 

0 تومان

کد فرش : 101104
موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح اعجاز

 فرش ماشيني 1000 شانه طرح اعجاز 

0 تومان

کد فرش : 101103

خرید اینترنتی انواع فرش ماشینی 1000 شانه کاشان با بهترین و نازلترین قیمت در فروشگاه اینترنتی فرش کاشان با انواع طرح و رنگ بندی امکان پذیر است . فرش های هزار شانه به دلیل برخورداری از تعداد بالای گره یا ریشه ها در یک متر عرضی و طولی فرش یا همان شانه وتراکم ، با نام فرش دستباگونه نیز شناخته می شود . هم چنین ظرافت و ریز نقشی فرش و استحکام و فشردگی ریشه ها برمی گردد به خصوصیت تعداد بالای گره ها در فرش 1000 شانه با تراکم 3000 و در مقایسه با فرش هفتصد شانه ، فرش های 1000 شانه از استحکام و دوام بیشتری برخوردارند . برای تولید این فرش مرغوب از دستگاه های بافنده جدید ساخت شرکت وندوایل که یکی از تولید کنندگان بزرگ ماشین های بافندگی در سطح جهان است ، استفاده شده است . دستگاه های بافت مدرن قابلیت بافت فرش با الیاف نازک را دارند به همین دلیل برای بافت فرش ماشینی 1000 شانه از الیاف اکریلیک استفاده می شود و در فرآیند هیت ست که قرار می گیرد ، دارای ضخامت بسیار کمی می شود که برای تولید فرش به وسیله جدید ترین دستگاه بافنده بسیار مناسب است . شرکت فرش کاشان با تولید انواع فرش ماشینی در شانه و تراکم های متفاوت ، موفق به کسب جایگاه خوبی در بین شرکت های بزرگ تولید کننده شده است . از تولیدات این شرکت معتبر می توان از انواع طرح جدید فرش 1500 شانه ، فرش 1200 شانه ، هزار شانه ، فرش هفتصد شانه و پانصد شانه ماشینی نام برد که با جدید ترین طرح ها و رنگ های زمینه تولید و به بازار فرش ماشینی عرضه شده است .

مشاوره و پشتیبانی فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه